Forside
SELVOM DET ER KOLDT, ER DER DEJLIGT UDE PÅ BANEN :-)

 

VELKOMMEN TIL SENIORKLUBBEN

 

En klub 2 baner.

 

Spil på 18-huls banen:

Alle medlemmer af Odsherred Golfklub, der har et registreret handicap på max. 45,0 og som opfylder alderskriteriet (Damer 50+ Herrer 55+)

 

Spil på 9-huls banen:

Alle medlemmer af Odsherred Golfklub, der har et registreret handicap på max.54,0, som opfylder alderskriteriet og har erhvervet det grønne DGU kort, men kun vil spille 9 huller

 

Årskontingentet for 2021 udgør for nye medlemmer, samt indbetaling efter

1. februrar kr. 350,00. For eksisterende medlemmer, der indbetaler inden

1. februar er kontigentet kr. 250,00.

Kontigentet bedes indbetalt til Seniorklubbens bankkonto (kontonr. nederst på siden) senest 1. februar af hensyn til indplacering i spillerækker. Husk at anføre medlemsnr. på indbetalingen, da uidentificerbare indbetalinger betragtes som sponsorater.

 

OBS! For at deltage i Seniorklubbens arrangementer kræver det medlemskab af Seniorklubben.

 

Seniorklubbens brochure 2021

kan afhentes i klubben eller læses herFAKTA BOX

  

             HIGH / LOW TURNERING


 Afholdes på 9 huls banen med fast spilledage.   Turneringen er en parturnering, hvor hvert par består af   en dame og en herre.  Max. handicap for deltagelse er 54.  Hvert par er sikret deltagelse i de 2 første runder -   derefter er det knock out matcher. Hver match spilles   over 9 huller.

 Der er faste spilledage i tidsrummet kl. 14.00-15.10 den   12/5, 26/5, 9/6, 23/6, 4/8 & 18/8.

 Turneringen kræver 16 par for at blive aktuel, hvilket også   er det maksimum antal par, der kan deltage i turneringen.

 Der er ingen turneringsgebyr.

 Tilmelding ”Først til Mølle” i Golfbox fra 17. april kl. 8.00   til den 5. maj kl. 12.00

 Hvis du gerne vil deltage i turneringen, og ikke selv har   en makker så tilmeld dig som solist, hvorefter   turneringsledelsen vil forsøge at danne et par.

 Teknisk note: Laveste handicap nulstilles, og de øvrige   deltagers handicap reguleres herefter.  Se eksempel på   nulstilling under Årsplan / Turneringsformer og tekniske noter.

 Efter hver endt hulspilsmatch skriver vinderholdet   resultatet ind på hulspilskemaet, der hænger på vores   tavle i mellemgangen. Endvidere sendes en mail med   resultatet til: seniorklubben@solvogngolf.dk, resultatet vil   så blive skrevet ind på skemaet på hjemmesiden.

 Turneringsleder: Kurt Kristoffersen mobil 20 42 06 61


-------------------------------------------------------------------

           HUSK


 Den fortløbende fredags-

 turnering begynder d. 16. april.


 Husk at melde jer til i Golfbox 

 hver uge.

 Det kan gøres fra lørdag

 kl. 08:00 til onsdag kl. 12:00       ------------------------------------------------------------

 

 SVERIGESTUREN

             2021

     AFLYST

 Coronaen trives stadig rigtigt

 godt i Sverige, så vi ser os 

 desværre nødsaget til at 

 aflyse turen i år.

KLUBBENS HISTORIE


Seniorklubben i Odsherred Golfklub blev stiftet fredag den 23. september 2005 ved et møde afholdt i klubhuset.

Stiftelsen skete ved en fusion af de 3 hidtil selvstændige klubber: ”Old Girls”, ”Old boys” og ”M/K-klubben”.VORES FORMÅL


Det er Seniorklubbens formål  inden for golfreglerne og vedtægterne for

Odsherred Golfklub at fremme golfspillet og det sociale samvær blandt medlemmerne.

NYTTIG INFO


Bankforbindelse:

Danske Bank: reg.nr.: 3565 kontonr.: 3565456571


Seniorklubbens

e-mai adresse seniorklubben@solvogngolf.dk