Forside
NÆSTE TURNERING ER VENSKABSMATCHEN MOD KALUNDBORG. HUSK AT MELDE JER TIL.

 

VELKOMMEN TIL SENIORKLUBBEN

 

En klub 2 baner.

 

Spil på 18-huls banen:

Alle medlemmer af Odsherred Golfklub, der har et registreret handicap på max. 45,0 og som opfylder alderskriteriet (Damer 50+ Herrer 55+)

 

Spil på 9-huls banen:

Alle medlemmer af Odsherred Golfklub, der har et registreret handicap på max.54,0 (for nybegyndere opnået ved at have spillet sig ned fra WHS handicap 72 til reelt spillehandicap 54 (skyggehandicap)), og som opfylder alderskriteriet, men kun vil spille 9 huller.

Medlemsskab kræver banetilladelse på banerne.

 

Årskontingentet for 2023 udgør for nye medlemmer

kr. 350,00.  Venligst udfyld blanket for 

For eksisterende medlemmer, der indbetaler senest

1. februar er kontigentet kr. 250,00, betaling efter 1. februar udgør kr. 350,00.

Kontigentet bedes indbetalt til Seniorklubbens bankkonto i Danske Bank reg. nr. 3565 kto. nr. 3565 456 571 senest 1. februar af hensyn til indplacering i spillerækker. Husk at anføre medlemsnr. på indbetalingen, da uidentificerbare indbetalinger betragtes som sponsorater.

 

OBS! For at deltage i Seniorklubbens arrangementer kræver det medlemskab af Seniorklubben.

 

Se seniorklubbens brochure - kan også afhentes  i klubben

FAKTA BOKS

OBS!!     Jyllandstur

             20-23 august


Der er nu tilmelding til

Jyllandsturen allerede 

fra 1.maj


Se opslag under Rejser og Ture


Hulspils Stableford Parturneringen er

                AFLYST

grundet manglende tilmelding


Onlinebetaling v/turneringer: 

Turneringsfee skal nu betales via Golfbox i forbindelse med tilmelding. Har I derfor spørgsmål, bedes I rette dem til turneringsleder eller kasserer. Efter tilmeldingsfristens udløb – kan indbetalt turneringsfee ikke forventes tilbagebetalt.Sverigesturen

4 - 7 juni

er åben for 

tilmelding i

Golfbox.


Se opslag under

Rejser og Ture

KLUBBENS HISTORIE


Seniorklubben i Odsherred Golfklub blev stiftet fredag den 23. september 2005 ved et møde afholdt i klubhuset.

Stiftelsen skete ved en fusion af de 3 hidtil selvstændige klubber: ”Old Girls”, ”Old boys” og ”M/K-klubben”.VORES FORMÅL


Det er Seniorklubbens formål  inden for golfreglerne og vedtægterne for

Odsherred Golfklub at fremme golfspillet og det sociale samvær blandt medlemmerne.

NYTTIG INFO


Bankforbindelse:

Danske Bank: reg.nr.: 3565 kontonr.: 3565456571


Seniorklubbens

e-mai adresse seniorklubben@solvogngolf.dk