Forside
God fornøjelse med alle turneringerne i sommer :-)

 

VELKOMMEN TIL SENIORKLUBBEN

 

En klub 2 baner.

 

Spil på 18-huls banen:

Alle medlemmer af Odsherred Golfklub, der har et registreret handicap på max. 45,0 og som opfylder alderskriteriet (Damer 50+ Herrer 55+)

 

Spil på 9-huls banen:

Alle medlemmer af Odsherred Golfklub, der har et registreret handicap på max.54,0 (for nybegyndere opnået ved at have spillet sig ned fra WHS handicap 72 til reelt spillehandicap 54 (skyggehandicap)), og som opfylder alderskriteriet, men kun vil spille 9 huller

 

Årskontingentet for 2021 udgør for nye medlemmer, samt indbetaling efter

1. februrar kr. 350,00. For eksisterende medlemmer, der indbetaler inden

1. februar er kontigentet kr. 250,00.

Kontigentet bedes indbetalt til Seniorklubbens bankkonto (kontonr. nederst på siden) senest 1. februar af hensyn til indplacering i spillerækker. Husk at anføre medlemsnr. på indbetalingen, da uidentificerbare indbetalinger betragtes som sponsorater.

 

OBS! For at deltage i Seniorklubbens arrangementer kræver det medlemskab af Seniorklubben.

 

Seniorklubbens brochure 2021

kan afhentes i klubben eller læses herFAKTA BOX

  

Forårsturnering

Fredag den 28. maj 2021

 

Og vinderne er: Læs her

         

----------------------------------------------------------------


                 VENSKABSTURNERING

                        Kalundborg-Odsherred

                     I kalundborg 17. juni 2021 


Tilmelding i GOLFBOX fra den 27. maj kl. 8.00. Senest tilmelding torsdag den 10. juni kl. 18:00.

Gunstart kl. 9.00 og mødetid senest kl. 8.30

Efter matchen er der frokost og overrækkelse af præmier.

(Husk Coronapas eller gældende PCR/Kvik test.)

 

Deltagerantal er max 30 pr. klub ”først til mølle” og helst nogenlunde ligeligt fordelt mellem kønnene. Hvis en klub ikke kan opfylde max. antal spiller kan der tildeles yderligere pladser til den anden klub, hvis der er behov for dette.

Handicap: Max 45.

Tilmeldelsen skal være ledsaget af betaling af turneringsfee kr. 150,- til Seniorklubbens konto: reg.nr. 3565 konto nr. 3565456571. med angivelse af medlems nr., navn og venskab.

Holdkaptajn: Ole Hahn kontakt e-mail: ok-hahn@mail.dk

                     Mobil: 20 31 12 47

                                              

       ------------------------------------------------------------

                             SCRAMBLE HOLD TURNERING

                                                    Den 11. juni 2021 Der spillers på 9 & 18 hullers banen over 9 huller i 3 rækker:

         18-hullers bane i 2 mix rækker (F9 & B9)

           9-hullers banen en mix række


Gunstart kl. 10:00 på begge baner


Afhentning af scorekort på begge baner fra kl. 9.00 senest kl. 9.30

  

Ca.kl. 13 er der frokost hos Café Solvogn med præmie overrækkelse fra dagens match plus fra Greeensome turneringen den 28. maj.

Pris kr.: 150,- ekskl.. Drikkevarer.       

Betaling for turneringen skal ske til Seniorklubbens konto i Danske Bank reg. nr. 3565 konto nr. 3565456571

 

Tilmelding i Golfbox fra lørdag den 29. maj kl. 08:00.

Senest tilmelding er den 9. juni kl. 12.00


OBS: Max antal deltagere ”først til mølle” på 9 huls banen 24 og på 18 huls banen 72.

KLUBBENS HISTORIE


Seniorklubben i Odsherred Golfklub blev stiftet fredag den 23. september 2005 ved et møde afholdt i klubhuset.

Stiftelsen skete ved en fusion af de 3 hidtil selvstændige klubber: ”Old Girls”, ”Old boys” og ”M/K-klubben”.VORES FORMÅL


Det er Seniorklubbens formål  inden for golfreglerne og vedtægterne for

Odsherred Golfklub at fremme golfspillet og det sociale samvær blandt medlemmerne.

NYTTIG INFO


Bankforbindelse:

Danske Bank: reg.nr.: 3565 kontonr.: 3565456571


Seniorklubbens

e-mai adresse seniorklubben@solvogngolf.dk