Fra Bestyrelsen

Seniorklubben   Odsherred Golfklub Stårupvej 2  4573 Højby Sj.

Bestyrelse

&

Tillidshverv

FORMAND

 

Kalle M Schröder

Planlægning, start , Periode & afslutninger,

fredagsgolf & holdopsætning.

E-mail

 

anskms@privat.dk

Telefon

 

2066 2401

NÆSTFORMAND

 

Jørgen Krampau

Turneringsleder Senior Open.

 

j@krampau.dk

 

3023 8583

KASSERER

 

Erik V. Poulsen

Økonomi & medlemsadm.

 

ervipo@gmail.com

 

29216792

MEDLEM

 

Jens Falck-Jensen

Fredagsgolf.

 

kjfalck2@gmail.com

4011 3450

MEDLEM

 

Eva Alkestrup Skop

Turneringsleder Hulspil & Hjemmesiden.

eva@alkestrup.dk

2324 1782

SUPLANT

 

Kurt Kristoffersen

Sponsorer

Holdkaptajn på venskabsturneringen mod Dragsholm

 

stoffer.lene@gmail.com

 

2042 0661

SUPLANT

Flemming Frederiksen

Koordinator 9-huls banen

 

bergerfrederiksen@waoomail.dk

23484065

Tillidshverv

Navn

Hverv

 

E-Mail

 

Telefon

Flemming Bech

 

Fredagsgolf scorekort og resultatliste

 

wfb@mail.dk

 

2118 0551

 

Jonna & Jørgen Stoltz

Eva & Kim Alkestrup

 

Arrangører af Sverigesturen

jonna.stoltz@mail.dk

joergen.stoltz@mail.dk

 

Ka@alkestrup.dk

Eva@alkestrup.dk

 

 

2681 9999

2671 9925

 

2012 6845

2324 1782

 

Ole Hahn

 

Arrangør af forårsturen

Holdkaptajn på venskabsturneringen

mod Kalundborg

ok-hahn@mail.dk

 

2031 1247

 

Per Bøgebjerg

 

Inge Lise & Jørn Eisbo

 

Arragør afJyllandsturen i august

perbhansen@mail.dk

 

ingelise@eisbo.dk

eisboj@dadlnet.dk

 

 

2711 8117

2575 8216

22248 216

 

 

Lone Nielsen

 

Revisor

 

kolding.nielsen@gmail.com

 

 

5155 0912

 

Jonna Pedersen

 

Referat og billeder, endagsturneringerne

jo.pdersen@gmail.com

 

2049 2230

Copyright @ All Rights Reserved Seniorklubben Odsherred Golfklub