VORES FORMÅL

 

Det er Seniorklubbens formål – inden for golfreglerne og vedtægterne for

Odsherred Golfklub – at fremme golfspillet og det sociale samvær blandt

medlemmerne.

KLUBBENS HISTORIE

 

Seniorklubben i Odsherred Golfklub blev stiftet fredag den 23. september 2005 ved et møde afholdt i klubhuset.

Stiftelsen skete ved en fusion af de 3 hidtil selvstændige klubber: ”Old Girls”, ”Old boys” og ”M/K-klubben”.

 

 

NYTTIG INFO

 

Bankforbindelse:

Danske Bank: reg.nr.: 3565 kontonr.: 3565456571

 

Seniorklubbens

e-mai adresse seniorklubben@solvogngolf.dk

Seniorklubben Odsherred Golfklub Stårupvej 2 4573 Højby Sj.

OBS! Årsafslutning og medlemsmøde blev afholdt den 06. oktober se Turneringer------ SPANIEN 2018 tilmeldingen er i gang, se Rejser og ture....Sverigesturen 2018 fra den 3. - 6. juni, Augustturen 2018 fra den 19. - 22. august, mere herom senere ----Vi gør også opmærksom på Annethe Rolling,s tur til Polen, Se OhGk,s hjemmeside...... Præmieliste fra afslutningen kan ses i menuen FREDAGSGOLf------Årets Seniorklubmestre og Årsts Seniorgolfer'er, Golfregler og HURTIG GUIDE se i menuen FRA BESTYRELSEN ----

 

VELKOMMEN TIL SENIORKLUBBEN

 

En klub 2 baner.

 

Spil på 18-huls banen:

Alle medlemmer af Odsherred Golfklub, der har et registreret handicap på max. 36,0 og som opfylder alderskriteriet (Damer 50+ Herrer 55+)

 

Spil på 9-huls banen:

Alle medlemmer af Odsherred Golfklub, der har et registreret handicap på max.72,0 og som opfylder alderskriteriet men kun vil spille 9 huller

 

Årskontingentet for 2017 udgør for nye medlemmer samt indbetaling efter 1. februrar kr. 350,00. For eksisterende medlemmer, der indbetaler inden 1. februar er kontigentet kr. 250,00. Kontigentet bedes indbetalt til Seniorklubbens bankkonto (kontonr. nederst på siden) senest 1. februar af hensyn til indplacering i spillerækker. Husk at anføre medlemsnr. på indbetalingen, da uidentificerbare indbetalinger betragtes som sponsorater.

 

OBS! For at deltage i Seniorklubbens arrangementer kræver det medlemskab af Seniorklubben.

 

Du kan læse Seniorklubbens brochure her

Sverigestur 2018

den 3. - 6. juni

Augustturen 2018

den 19. - 22.

mere herom senere

Polen 2018

Vi gør opmærksom på Annethes tur til Polen.

 

Se OhGk.s hjemmeside

 

Spanien 2018

 

Forårsturen 2018 er slået op.

 

Læs mere

www.reliablecounter.com

Copyright @ All Rights Reserved Seniorklubben Odsherred Golfklub